امام عزیز! هر چند سال هاست که از عروج ملکوتی شما می گذرد اما نام و یادتان، قرین جان ما و کلامتان روشنای راه ماست.

امام عزیز! این روزها امام شناسان فراوانند. هر فرد و گروهی ادعا می کند که شما را بیش از دیگران می شناسد حتی کار به جایی رسیده است که برخی افراد  که حرمت عاشورای 88 را شکستند و با آشوب طلبی ،زمینه شعارهای منافقانه بر ضد اصل ولایت مطلقه فقیه را فراهم آوردند ادعا می کنند که شما را می شناسند و در راه شما گام برمی دارند! ادعای امام شناسی این افراد ما را به یاد آن قسمت از کلامتان می اندازد که می فرمودید: « کارتر هم اسلام شناس شده است!»

ای امام امت! اسمتان بر زبان همه جاری است اما رسمتان نه! بعضی ها فقط نامتان را بر زبان جاری می کنند اما کلامتان را یا بایگانی می نمایند یا درصدد تحریف آن برمی آیند یا فقط جملاتی که به مذاقشان خوش بیاید بیان می کنند و « نومن ببعض و نکفر ببعض» می شوند، زیرا اگر بخواهند گزینشی عمل نکنند و شخصیت جامع شما را با سخنانتان توصیف کنند با نوع رفتار و عملکردشان نمی سازد و خودشان را زیرسوال می برد.

آن گاه دیگر نمی توانند دم از تنش زدایی بزنند وقتی ببینند شما حتی در پیامی که به مناسبت پذیرش قطعنامه صادر کردید حماسی ترین و چالش برانگیزترین سخنان را نثار جبهه استکبار نمودید و باکی از مستکبرانی که خود را به عنوان جامعه جهانی جا می زدند نداشتید. آنجا که قاطعانه فرمودید: « ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حالا اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می گذارند از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم....و از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین بلکه از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم.»

ای امام بت شکن قرن! ما امروز تنها بر دفاع از حق هسته ای خود تاکید می ورزیم اما به ما برچسب افراطی گری و تندروی می زنند ؛اگر می خواستیم به پیروی از شما در فکر تشکیل امپراتوری بزرگ اسلامی باشیم نوکران آمریکا چه برچسبی نثارمان می کردند؟

ای روح خدا! شما به ما آموختید که هیچ گاه به دنبال تایید و به رسمیت شناخته شدن موجودیت خویش توسط قدرت های جهانی نباشیم چون مستکبران جهانی تنها در یک صورت است که ما را به رسمیت می شناسند. شما فرمودید: « اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دست های خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی بلکه ایرانی که شناسنامه اش را آمریکا و شوروی صادر کند.»
پیروان راستین شما نیز امروز ،به دنبال به رسمیت شناخته شدن حق هسته ای یا غنی سازی اورانیوم توسط قدرت های جهانی نیستند.

شما از ملی گراها و لیبرال ها رویگردان بودید و می فرمودید: « من به صراحت اعلام می کنم ملی گراها اگر بودند، به راحتی در مشکلات و سختی ها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز می کردند و برای اینکه خود را از فشارهای روزمره سیاسی برهانند همه کاسه های صبر و مقاومت را یکجا می شکستند و به همه میثاق ها و تعهدات ملی و میهنی ادعایی خود پشت پا می زدند. کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!»

امام عزیز ! شما به ما آموختید که رفاه طلبان و دنیا طلبان اهل مبارزه نیستند و نمی توانند در خط و راه شما گام بردارند و فرمودید: « مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنهایی که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند و آنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند وبه مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند آب در هاون می کویند. بحث مبارزه و رفاه ، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمی شوند.»

و ما حقانیت این سخن شما را در عمل نظاره کردیم و دیدیم چگونه افرادی که زمانی اهل مبارزه و جهاد بودند وقتی به رفاه طلبی روی آوردند و ساده زیستی را کنار گذاشتند تفکرات سازش طلبانه پیدا کردند و برای اینکه رفاه طلبی و سازش پذیری خود را توجیه کنند ساده زیستی را به زهدفروشی و مبارزه را به خشونت تعبیر نمودند.
اماما! شما بسیار ساده زندگی می کردید اما سادگی جماران نه تنها از ابهت شما نکاست بلکه نماینده گورباچف را به کرنش در برابر شما وادار کرد ،اما امروز کسانی خود را در راه شما می دانند که شمردن صفرهای اموالشان سخت است و کثرت این صفرها نه تنها دیگران را به کرنش در برابر آنها وانداشته بلکه باعث شده که حتی کوچکترین رفتار و ادب دیپلماتیک را در برابر آنها رعایت نکنند و آنها را تحقیر نمایند.

شما بین فرزندان خود و دیگران هیچ تفاوتی قائل نبودید و می فرمودید اگر احمد هم خطا کرد باید مجازات شود، اما امروز برخی افراد که تمام آبرویشان را از شما کسب کرده اند از خطای فرزندانشان حمایت می کنند و برای آنها مصونیت قائل می شوند و ما حتی نمی توانیم اسم آنها را کامل به زبان آوریم چون متهم می شویم که به سرمایه های انقلاب بی احترامی کرده ایم!

شما همیشه از جوانان انقلابی طرفداری می کردید و به مسئولین هشدار می دادید که به آنها بی مهری روا ندارند و می فرمودید: « من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.»
اما امروز بعضی ها که خود را در خط شما و ارادتمند به شما می دانند جوانان انقلابی را برچسب باران می کنند و این خلف صالح شما حضرت سید علی خامنه ای است که از جوانان انقلابی حمایت می کنند و به افرادی که نسبت به این جوانان بدبینانه نگاه می کنند هشدار می دهند و می فرمایند:
« واقعا باید قدر جوانان مومن و انقلابی را همه بدانند. این جوانان مومن و انقلابی اند که روز خطر سینه سپر می کنند، هشت سال جنگ تحمیلی می روند توی میدان،این ها هستند. افرادی که نسبت به این جوان ها با چشم بدبینی نگاه می کنند یا مردم را بدبین می کنند خدمت نمی کنند به کشور، به استقلال کشور، به پیشرفت کشور، به انقلاب اسلامی خدمت نمی کنند.»

 ای سلاله پیامبر! ما هر گاه سخنان شما را برای برخی شخصیت ها یادآور می شویم در جواب ما می گویند شماها تازه از راه رسیده اید و انقلابی شده اید، ما خودمان سال ها با امام بوده ایم و بهتر از شما امام را می شناسیم.
 اما مگر تاریخ اسلام نشان دهنده این نکته نیست که نزدیکی و دوری و نسب و سابقه ،معیار مناسبی برای سنجش نیست ،چه بسا اویس قرنی که پیامبر (ص) را ندید اما بیشتر از برخی اصحاب که صبح تا شب کنار پیامبر بودند پیامبر(ص) را می شناخت ؛
امام عزیز ! امروز نیز کم نیستند جوانان دلباخته شما در ایران و لبنان و کشمیر و آفریقا و...که شما را بهتر از برخی افراد که سال ها با شما بوده اند می شناسند.
و ما خوب می دانیم که هیچ کس چون حضرت علی علیه السلام ،پیامبر(ص) را نشناخت ،امروز هم امام شناس واقعی ،حضرت سید علی خامنه ای(مدظله العالی) است که وقتی از شما سخن می گوید تعاریف او از شما ،با کلام و رفتارتان تطابق دارد و آینه تمام نمای شماست.طبقه بندی: حرف دل، 
برچسب ها: امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، امام شناس،
ارسال در تاریخ دوشنبه 12 خرداد 1393 توسط عقل کل

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic